Традиционни вътрешни врати . Богата гама от цветове и дизайни, за онези, които търсят по-бюджетен вариант. Плоските интериорни врати се предлагат във синтентично покритие. Синтентичното покритие включва групите Портадекор, Портасинхро 3D, Портапърфект 3D, CPL HQ 0.2, CPL HQ 0.7 и Гладстон. Групите се състоят от богата палитра на цветове и различен клас на устойчивост.

Плоските врати се предлагат в плътен и остъклен вариант, като стъклото им може да бъде матово или тип ‘чинчила’.